Становлення фізичної культури і спорту в УСРР (1919–1925)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Антонюк, Мар’ян
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню становлення фізичної культури та спорту в період формування більшовицького режиму 1919-1925 рр. Робота включає аналіз дискусії у фізичній культурі: учасників, перебіг, переломні моменти, тощо. Також визначається місце спорту та фізичної культури в концепті створення "нової людини", міжнародній політиці та пропаганді більшовицького режиму. Окремо досліджується процес становлення фізичної культури в Українській СРР: наскільки автономною була робота на всіх рівнях владної вертикалі та результати діяльності. Для розкриття теми було залучено архівні матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, іноземну й українську історіографію. У роботі охарактеризовано джерельну та історіографічні бази. У додатки також вкладені таблиці з функціями та повноваженнями рад фізичної культури на всіх рівнях владної вертикалі. В результаті у роботі представлений загальносоюзний контекст дискусії про функції та місце спорту в більшовицькій державі. На прикладі Української СРР показано, наскільки виконувались завдання, поставленні на місцеві органи управління. Також в роботі широко висвітлена діяльність спортивних організацій ще імперського періоду, що продовжували свою діяльність в період 1919-1925р.
Description
Keywords
фізична культура, спорт, концепції нової людини, бакалаврська робота
Citation