Колокації кольороназв в українській мові: корпусний підхід

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Чутковська, Алла
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі досліджено колокації кольороназв на базі Генерального регіонально анотованого корпусу української мови. Визначено особливості текстового корпусу як джерела для дослідження мови, описано створені корпуси української мови. Розглянуто поняття колокації як у широкому, так і вузькому, власне корпусному, значенні. Простежено кореляцію між частотністю вживання кольороназви та кількістю її значень. Проаналізовано колокації кольороназв, визначено, що вони становлять континуум між вільними та фіксованими сполуками.
In this work, colocations of color titles were studied on the basis of the General Regionally Annotated Corpus of Ukrainian. The features of the text corpus as a source for the study of the language are described, and the Ukrainian language corpora are analized. The concept of collocation in the broad and narrow sence is considered. The correlation between the frequency of use of color names and the number of its values is traced. The collocations of color names are analyzed, it is determined that they constitute the continuum between free and fixed compounds.
Description
Keywords
текстовий корпус, колокація, кольороназва, тези конференції, text corpus, collocation, color name
Citation
Чутковська А. Колокації кольороназв в українській мові: корпусний підхід / Алла Чутковська // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей ІV Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ, 2018. - С. 62-65.