Проблеми розвитку державно-приватного партнерства в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Кичко, Валерія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота присвячена аналізу світового досвіду реалізації державно-приватного партнерства в світі та проблемам його розвитку в Україні. Об'єктом дослідження є державно-приватне партнерство як механізм взаємодії державного та приватного секторів. Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти державно-приватного партнерства, особливості, проблеми та перспективи його розвитку в Україні. Метою робити є дослідження теоретичних аспектів державно-приватного партнерства та особливостей розвитку в країнах світу, аналіз стану та ідентифікація проблем його функціонування в Україні та надання рекомендацій щодо подальшого розвитку державно-приватного партнерства у вітчизняній економіці. У першому розділі кваліфікаційної роботи досліджені теоретичні основи державно-приватного партнерства із зазначенням його сутності та ознак, характеристикою основних форм, основних сфер реалізації та необхідності розвитку. У другому розділі виявлені особливості поширення державно-приватного партнерства в США, Японії та країнах східної Азії, проаналізовано досвід реалізації державно-приватного партнерства в країнах Європи та можливості його застосування в Україні. У третьому розділі проведено аналіз стану, тенденцій, особливостей та проблем вітчизняного державно-приватного партнерства, досліджено державно-приватне партнерство як механізм активізації інноваційної складової України, ідентифіковані проблеми розвитку державно-приватного партнерства в Україні та надані рекомендації щодо його подальших перспектив в Україні. Повний обсяг роботи становить 85 сторінок, з них 5 рисунків.
Description
Keywords
державно-приватне партнерство, національна економіка, конкурентоспроможність, бакалаврська робота
Citation