Тактичний відтинок "Чорний Ліс" Української Повстанської Армії: структура та діяльність (1945 – 1951)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Бездудний, Іван
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Магістерська робота присвячена актуальній темі, адже в незалежній Україні, особливо, після подій Революції Гідності, існує суспільний запит на подолання радянського та сучасного російського міфологізованого наративу щодо протистояння радянської репресивно-каральної системи та українського націоналістичного підпілля в часи Другої Світової війни та в повоєнні роки. Дослідження функціонування окремих військово-адміністративних одиниць є необхідною складовою для систематизації інформації щодо регіональних особливостей радянсько-українського протистояння 1940 – 1950-х років. Перший розділ дослідження присвячено висвітленню історичних передумов збройної боротьби між українським національно-визвольним рухом та радянською системою. Встановлено, що в основі конфлікту перебували суттєві ідеологічні протиріччя, які формувалися між населенням західноукраїнських земель/еміграційних кіл та російсько-радянською репресивної системою протягом всієї першої половини ХХ ст. Другий розділ присвячено дослідженню структурної побудови, чисельності та методів діяльності бійців ТВ "Чорний Ліс" та радянських органів державної безпеки протягом 1945 – 1951 рр. Тактичний відтинок формувався на основі добровільного приєднання до його лав втікачів з сіл та міст Станіславської області та складався з окремих куренів та сотень. Починаючи з 1947 р., після об’єднання ОУН та УПА в єдину підпільну структуру, в діяльності відтинку суттєву роль починає відігравати референтура СБ. Радянські органи державної безпеки протягом 1945 – 1947 років комплектувалися переважно бійцями з інших регіонів УРСР та СРСР через необхідність оперативного формування обласних відділів та недовіру до місцевих кадрів, численно переважали підпільний рух в окремих районах Станіславської області та мали підтримку державного апарату. У збройній боротьбі користувалися всіма необхідними засобами для знищення повстанського руху, в тому числі, забороненою бактеріологічною зброєю. Третій розділ присвячений безпосередньому висвітленню збройного протистояння ТВ "Чорний Ліс" та радянських органів державної безпеки на території окремих районів Станіславської області протягом 1945 – 1951 рр. Встановлено причини і наслідки, а також хід проведення "Зимової блокади" 1946 р., визначено особливості та масштаби проведення операції "Захід" в регіоні в жовтні 1947 р. охарактеризовано перебіг ліквідації організованої повстанської мережі протягом 1950 – початку 1951 рр. У висновках відзначено причини поразки національно-визвольного руху середини ХХ ст. та його значення для подальших етапів українського державотворення. Ключові слова: український національно-визвольний рух, Тактичний відтинок, радянський режим, структура.
Description
Keywords
український національно-визвольний рух, радянська система, державна безпека, тактичний відтинок, збройне протистояння, радянський режим, структура, магістерська робота
Citation