Семантико-когнітивний аналіз концепту "жінка" у поезії С. Жадана

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Томашевська, Жанна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджується репрезентація концепту "жінка" у поезії українського письменника Сергія Жадана. Вивчено інформаційні ознаки концепту, що проявляються через його образні, енциклопедичні та інтерпретаційні поля. Виявлено позитивні та негативні характеристики, які виражають особисте ставлення автора поезій до денотату концепту.
The article examines the representation of the concept "woman" in the poetry of Ukrainian writer Sergiy Zhadan. The information features of the concept, which are manifested through its figurative, encyclopedic and interpretive fields, are studied. Positive and negative characteristics, which express the personal attitude of the author of poetry to the denotate of the concept, are revealed.
Description
Keywords
концепт, концептуальне поле, конотація, денотат, тези конференції, concept, conceptual field, connotation, denotate
Citation
Томашевська Ж. Семантико-когнітивний аналіз концепту "жінка" у поезії С. Жадана / Жанна Томашевська // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей ІV Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ, 2018. - С. 45-47.