Неперекладні мовно-культурні елементи у площині кінотексту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Кучер, Дарина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У дослідженні проаналізовано чотири основні способи перекладу фразеологічних одиниць: повне збереження образу, часткову заміну образності, повну заміну образності, зняття образності. Простежено, як ці способи були застосовані під час перекладу телесеріалу "Друзі", та зроблено висновки щодо переваг їхнього використання.
The study analyzes four main ways of translating phraseological units: complete preservation of the image, partial replacement of imagery, complete imagery, and removal of imagery. It was traced how these methods were applied during the translation of the TV series "Friends" and conclusions about the advantages of their use were made.
Description
Keywords
фразеологізм, фразальні дієслова, образність, національна культура, тези конференції, phraseology, phrasal verbs, imagery, national culture
Citation
Кучер Д. Неперекладні мовно-культурні елементи у площині кінотексту / Дарина Кучер // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей ІV Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ, 2018. - С. 31-33.