Репрезентація дитинства та юності в мемуарах жінок Російської імперії кінця XVIII–XIX ст.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Компанець, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Робота має за мету дослідження репрезентації дитинства та юності за мемуарами жінок Російської імперії кінця XVIII – XIX століття, включно з уявленнями про початок та кінець означених етапів життєвого циклу. Задля досягнення мети було використано мемуари, що публікувались у трьох журналах Російської імперії (Руська старовина, Історичний вісник, Руський архів) та схарактеризовано історіографічну та методологічну базу дослідження. Окрім цього, проаналізовано умови, в яких проходило дитинство та юність авторок, та приділено особливу увагу емоціям, що їх авторки пов’язують з власними юністю та дитинством. Також у роботі виокремлено ставлення авторок до суспільного стандарту, намаганню слідувати тогочасній «нормі» уявлень про жінку. Висновки отримані в ході дослідження дозволяють виявити ціннісні орієнтири авторок, проаналізувати їхню ідентичність, та побачити тенденції висвітлення окремого кола спогадів, а також рухливість вікових категорій в уявленнях авторок. У результаті в роботі представлено образи дитинства та юності в контексті емоційного сприйняття цих життєвих етапів авторками мемуарів. Дослідження дає змогу глибше розкрити уявлення представниць соціальних еліт XIX століття про свої дитинство та юність. Зрештою, праця розширює історіографічну базу, яка окрім історії емоцій стосується теми саморепрезентації авторок мемуарів, повсякденності дворянського дитинства та опису дитинства та юності в жіночих мемуарах кінця XVIII – XIX ст.
Description
Keywords
Російська імперія, мемуари жінок, журнали Російської імперії, дитинство та юність жінок, бакалаврська робота
Citation