Представлення української національної ідентичності в періодиці Російської імперії кінця 1850-х – першої половини 1860-х рр.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Крилова, Юлія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 6.020302 – Історія. – Національний університет "Києво-Могилянська академія" – Київ, 2018. У кваліфікаційній роботі артикульовано проблему конструювання української національної ідентичності на сторінках українських видань, які все ще недостатньо залучаються дослідниками і не розцінюються як один із самостійних напрямків діяльності українофілів. За мету поставлено дослідження вказаної теми у контексті протистояння польського націоналізму та концепції "великої російської нації". Для дослідження опрацьовано історіографічну базу, яка розкриває проблематику розвитку українофільства серед конкурентних національних проектів. Основу джерельної бази склали українофільські видання журнал "Основа" та газета "Черниговский листок". Окрім того, було залучено опубліковані матеріали, присвячені мовній політиці та суспільно-політичним рухам у Російській імперії. На основі аналізу панівних теорій націй і націоналізму та традиційних схем періодизації українського національного руху запропоновано оцінку українофільської діяльності початку 1860-х рр., визначено специфіку її організаційних форм. Досліджено внесок українофільських видань у формування ментальної мапи українського простору через історію і пам’ять, а також роль мови та образу Тараса Шевченка як інструменту формування національної ідентичності.
Description
Keywords
українська національна ідентичність, націоналізм, українські видання, бакалаврська робота
Citation