Мовний простір слов'янського світу: досвід і перспективи: тези доповідей ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 27 травня 2016 р.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-05-27
Authors
Балажынская, Таццяна
Бразінская, Людміла
Барушка, Людміла
Босак, Яна
Вербиненко, Юлія
Григор’єва, Маргарита-Віоріка
Зубрихіна, Олександра
Ідзьо, Мар’яна
Лебедівна, Оксана
Леонова, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Збірник укладено за матеріалами ІІ Всеукраїнської конференції з міжнародною участю "Мовний простір слов’янського світу: досвід і перспективи", присвяченої проблемам слов’янського, загального і зіставного мовознавства. Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей.
Description
Keywords
мовознавство, Шамякін І., Уладзімір Караткевіч, українська літературна мова, синонімія, дискурсні одиниці, лінгвістика, когезія, Джон Толкієн "Володар перснів", алюзія, Микола Куліш "Народний Малахій", матеріали конференції
Citation
Мовний простір слов'янського світу : досвід і перспективи : тези доповідей ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 27 травня 2016 р. / [орг. комітет : Лучик В. В., Лучик А. А., Близнюк К. Р., Мельник К. О., Босак Я. О.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Каф. заг. і слов'ян. мовознав. - Київ : НаУКМА, 2016. - 81 с.