Процесологічні аспекти середовища моделювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Редько, Ігор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджуються процесологічні аспекти моделювання предметних областей. Вводяться поняття часткової функції, акції та їх виконання в дескриптологічному середовищі моделювання. Дається експлікація поняття дескриптивного процесу. Розглядаються репрезентативні класи рівнянь.
Description
Some process-logical aspects of modeling of knowledge domains are studied. The conception of partial function, action and execution of them in descriptive-logical environment of modeling is defined. The conception of descriptive-logical environment of programming is defined too. Then the representative classes of equation are researched in this environment.
Keywords
процесологічний аспект, моделювання, предметна область, дескриптологічне середовище
Citation
Редько Ігор Володимирович. Процесологічні аспекти середовища моделювання / І. В. Редько // Наукові записки НаУКМА : Комп'ютерні науки. - 2003. - Т. 21. - С. 38-50.