"Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ"

Permanent URI for this collection

Наукова конференція "Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у ВНЗ", 26 січня 2017 року : програма і матеріали / [Чернобровкін В. М., Бевз Г. М., Боднар А. Я. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : [б. в.], 2017. - 63 с.

Browse