eKMAIR

018: Філософія та релігієзнаство

018: Філософія та релігієзнаство

 

Recent Submissions

 • Головащенко, Сергій (2000)
  Метою цієї розвідки є дослідити досвід біблійної традиції у проголошенні та збереженні універсальної ідеї миру. Автор намагався проаналізувати деякі основні смислові структури цієї ідеї, означити співвідношення її ...
 • Филипович, Людмила (2000)
  У статті розглядається необхідність появи етнології релігії як нової релігієзнавчої науки, виокремлюються етапи її становлення, визначається предметне поле і завдання, аналізується сучасний стан етнорелігійних досліджень в Україні
 • Колодний, Анатолій (2000)
  У статті розкривається методологічна роль у пізнанні релігійних феноменів принципу об'єктивності, який доповнюється при цьому принципами позаконфесійності, плюральності і цілісності.
 • Левченко, Олена (2000)
  Спираючись на технологію аналізу сучасних міфологій Р. Варта, автор стверджує, що ліва ідеологія в Радянському Союзі була також здатна на досить витончені міфологічні операції, такі як "стирання імені", "маскування", ...
 • Архипова, Людмила (2000)
  Головна ідея цього дослідження - показати важливість інтерпретації як творчого елементу в культурній символізації життя. На прикладах різних видів культурної діяльності показано, що інтерпретація є необхідною умовою існування ...
 • Ткачук, Марина (2000)
  У статті аналізується сутність, специфіка і значення професійного філософування, представленого в системі вищої освіти.
 • Горський, Вілен (2000)
  У статті аналізуються різноманітні модифікацції образу Європи в сучасній українській культурі, починаючи від уявлення Європи як абсолютного Зла й до її образу як втілення ідеалу Істини, Добра і Краси. Зумовлена цим ...
 • Грищенко, Вікторія (2000)
  У статті аналізується морально-етичне вчення представника київської духовно-академічної школи В. І. Екземплярського.
 • Чайка, Тетяна (2000)
  На ліствиці християнських чеснот найвищий ступінь посідає любов. У статті обстоюється думка про те, що з-поміж пам'яток києворуської агіографії етос любові найбільш виразно засвідчує Києво- Печерський патерик. Розглядаються ...
 • Малахов, Віктор (2000)
  Мовчання - один з найглибших символів християнства і водночас одна з принципових доброчесностей християнської душі. В статті простежується втілення теми мовчання у Києво-Печерському патерику. Обгрунтовується висновок про ...
 • Степанюк, Леся (2000)
  Стаття присвячена розглядові сутності та змісту концепції любові і смерті видатного мислителя Льва Карсавіна, виявленню її особливості й значення у контексті російської релігійної метафізики.
 • Богачов, Андрій (2000)
  У статті визначені деякі історичні передумови питання про онтологічний статус значень, які через свій особливий зв'язок із життям не існують як природна дійсність чи продукти індивідуальних психічних дій. Це дозволяє ...
 • Гусєв, Валентин (2000)
  Розглядається ідея вічного миру в системі кантівської філософії. Аналізуються погляди Канта щодо політико-правових умов досягнення і збереження миру, а також такої його передумови, як єдність політики і моралі.
 • Колесник, Артем (2000)
  У запропонованій статті автор аналізує уявлення про природу у працях Рене Декарта і Ралфа Кедворта. В центрі уваги - порівняння двох протилежних новочасних концепцій природи, розглянутої крізь призму певних метафізичних ...