eKMAIR

Модифіковані кремнеземи з кремнійгідридними групами та їх взаємодія з олефіновими мономерами

Долучені файли

Колекції