eKMAIR

Засоби формування нового типу особистості у тоталітарному суспільстві

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Чабанна, Маргарита
dc.date.accessioned 2016-06-15T19:42:21Z
dc.date.available 2016-06-15T19:42:21Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Чабанна М. В. Засоби формування нового типу особистості у тоталітарному суспільстві / М. В. Чабанна // Наукові записки НаУКМА. - 2002 - Том 20, Спеціальний випуск: у двох частинах. Частина 1. - С.264-266 uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9148
dc.description.abstract Тоталітаризм як особливий суспільно-політичний феномен для ефективного управління суспільством потребує формування відповідного типу особистості, якій притаманні пасивність, несхильність до критичного мислення, відчуженість та безвідповідальність. У статті розглянуто вплив тоталітарних режимів на поведінку, спосіб мислення та ціннісні орієнтації громадян, який здійснюється за допомогою використання міфологізованої версії державної ідеології, що виступає в ролі нового можливого світогляду. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject тоталітаризм uk
dc.subject суспільно-політичний феномен uk
dc.subject державна ідеологія uk
dc.subject політична соціалізація uk
dc.title Засоби формування нового типу особистості у тоталітарному суспільстві uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА uk


Долучені файли

Колекції

Показати скорочений опис матеріалу