eKMAIR

020: Економічні науки

020: Економічні науки

 

Recent Submissions

 • Горбачук, Василь; Шкурупій, К. (2002)
  У статті аналізуються мотиви боргової поведінки, виходячи з досвіду вітчизняної економіки, монетарної політики та оптимізації структури капіталу. Наводяться допустимі інструменти монетарної політики, типові ризики, методи ...
 • Пан, Лілія (2002)
  Стаття присвячена критичному аналізу концепцій середовища функціонування організації та визначенню генезису категорії «середовище функціонування організації». З'ясовується місце, роль і значення дослідження середовища ...
 • Федорів, Юрій (2002)
  У статті розглядається питання потенційних вигод для економіки України від торгівлі квотами на викиди. Оскільки фактичні викиди парникових газів у 2008-2010 pp. в Україні будуть меншими за квоти, установлені Кіотським ...
 • Жолудь, О. Ф. (2002)
  У статті досліджується, чи справді девальвація1 є надійним інструментом для передбачення інфляції в Україні. Для визначення можливої питомої ваги впливу зміни обмінного курсу на інфляцію було використано кілька різних ...
 • Циренніков, Віктор (2002)
  Інфляція часто вважається причиною спотвореної системи економічних стимулів та сповільненого економічного розвитку держави, тобто існує негативна залежність між інфляцією і зростанням. Рубіні та Сала-і-Мартін [1] показують, ...
 • Кемпбелл, Роберт (2002)
  The article describes a search for clarification of new theory of value by the famous Soviet economists, which were pioneers of the mathematical methods applying to solve a basic economic issue in the USSR in the late ...
 • Лутц, Стефан (2002)
  A quota at the free-trade level on foreign competition will generally lead to quality-upgrading of the low-quality firm, downgrading of the high-quality firm, an increase in average quality, and a reduction of domestic ...
 • Краснікова, Лариса; Гармель, К. (2002)
  The essay is devoted to the issue of exchange rate determination in Ukraine. Special attention is paid to the exchange rate dynamics analysis after the introduction of hryvnia. In order to find out the key determinants ...