eKMAIR

Т. 20: Економічні науки

Т. 20: Економічні науки

 

Останні додані

 • Горбачук, Василь; Шкурупій, К. (2002)
  У статті аналізуються мотиви боргової поведінки, виходячи з досвіду вітчизняної економіки, монетарної політики та оптимізації структури капіталу. Наводяться допустимі інструменти монетарної політики, типові ризики, методи ...
 • Пан, Лілія (2002)
  Стаття присвячена критичному аналізу концепцій середовища функціонування організації та визначенню генезису категорії «середовище функціонування організації». З'ясовується місце, роль і значення дослідження середовища ...
 • Федорів, Юрій (2002)
  У статті розглядається питання потенційних вигод для економіки України від торгівлі квотами на викиди. Оскільки фактичні викиди парникових газів у 2008-2010 pp. в Україні будуть меншими за квоти, установлені Кіотським ...
 • Жолудь, О. Ф. (2002)
  У статті досліджується, чи справді девальвація1 є надійним інструментом для передбачення інфляції в Україні. Для визначення можливої питомої ваги впливу зміни обмінного курсу на інфляцію було використано кілька різних ...
 • Циренніков, Віктор (2002)
  Інфляція часто вважається причиною спотвореної системи економічних стимулів та сповільненого економічного розвитку держави, тобто існує негативна залежність між інфляцією і зростанням. Рубіні та Сала-і-Мартін [1] показують, ...
 • Кемпбелл, Роберт (2002)
  У статті розкриваються й аналізуються причини та концептуальні особливості пошуків нової теорії вартості в радянській економічній науці кінця 50-х років минулого сторіччя, коли ортодоксальна марксистська трудова теорія ...
 • Лутц, Стефан (2002)
  За умов вільної торгівлі при міжнародній конкуренції квота зазвичай зумовлює підвищення конкурентоспроможності фірми, знижуючи конкурентоспроможність фірми з вищою якістю, а також збільшення середньої якості, зменшення ...
 • Краснікова, Лариса; Гармель, К. (2002)
  Стаття присвячена проблемам формування валютного курсу в Україні. Особливу увагу приділено визначенню та аналізу основних чинників, що впливали на динаміку валютного курсу протягом 1996-2001 pp.