eKMAIR

Детоксикаційна функція плаценти людини та її особливості залежно від генотипів цитохрому Р450 1А1 глутатіонтрансферази Р1 та М1

Show simple item record

dc.contributor.author Теплюк, Н.
dc.contributor.author Самойленко, А.
dc.contributor.author Лебедєва, Л.
dc.contributor.author Сазонова, Л.
dc.contributor.author Щербина, М.
dc.contributor.author Перепелюк, М.
dc.contributor.author Оболенська, М.
dc.date.accessioned 2016-03-21T16:39:07Z
dc.date.available 2016-03-21T16:39:07Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Теплюк Н. М., Самойленко А. А., Лебедєва Л. М., Сазонова Л. Я., Щербина М. С., Перепелюк М. М., Оболенська М. Ю. Детоксикаційна функція плаценти людини та її особливості залежно від генотипів цитохрому Р450 1А1 глутатіонтрансферази Р1 та М1. / Н. М. Теплюк, А. А. Самойленко, Л. М. Лебедєва, Л. Я. Сазонова, М. С. Щербина, М. М.Перепелюк, М. Ю Оболенська. // Наукові записки НаУКМА. - 2002 - Том 20, Спеціальний випуск : у двох частинах. Частина 2. - С.445-446 uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8707
dc.description.abstract Досліджено глутатіонтрансферазну активність цитозолю в зразках плаценти людини з різним генотипом цитохрому Р450 1А1 і глутатіонтрансфераз класу Р1 та МІ, а також експресію глутатіонтрансферази Р1 в культурі клітин хоріокарциноми людини в умовах короткочасної індукції цитохрому Р450 1А1 бензпіреном. Виявлено, що в клітинах плаценти у фізіологічних умовах і внаслідок короткочасної індукції цитохрому Ρ450 1А1 глутатіонтрансферазна активність цитозолю та експресія глутатіонтрансферази позитивно корелюють з активністю/експресією цитохрому Ρ450 1А1. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject детоксикаційна функція uk
dc.subject генотип цитохрому uk
dc.subject глутатіонтрансферазна активність uk
dc.title Детоксикаційна функція плаценти людини та її особливості залежно від генотипів цитохрому Р450 1А1 глутатіонтрансферази Р1 та М1 uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics