eKMAIR

Вплив магнітного поля на параметри прямих і непрямих екситонів у системі напівмагнітних квантових ям

Долучені файли

Колекції