eKMAIR

Аналіз морфологічної мінливості кукурудзи під впливом іонізуючої радіації

Show simple item record

dc.contributor.author Вишенська, Ірина
dc.contributor.author Валяхіна-Конькова, О.
dc.date.accessioned 2016-02-11T16:56:22Z
dc.date.available 2016-02-11T16:56:22Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Вишенська І. Г. Аналіз морфологічної мінливості кукурудзи під впливом іонізуючої радіації / І. Г. Вишенська, О. О. Валяхіна-Конькова // Наукові записки НаУКМА. - 2003. - Т. 22, ч. 3 : Природничі науки. - C. 426-429. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8298
dc.description.abstract У статті наводяться результати експериментальних досліджень впливу у-опроміненпя насіння на ростову реакцію рослин. Було проведено аналіз мінливості таких морфологічних ознак, як довжина листків та коренів двотижневих проростків кукурудзи, отриманих з насіння, опроміненого в дозах Юта 100 Гр. На основі отриманих даних розраховано показник внутрішньопопуляційного різноманіття, запропонований Л. А. Животовським. Результати досліджень дозволяють говорити про можливість використання показника внутрішньо-популяційного різноманіття в біоіндикації, і зокрема біоіндикації впливу такого зовнішнього фактора, як іонізуюча радіація. Найбільш доцільно й ефективно використовувати цей показник для виявлення невеликих (малих) доз опромінення. uk_UA
dc.description.abstract The experimental data of y-irradiation influence on corn seeds and followed plant growth are presented in the article. Variability of leaf and root length were examined and analyzed on two-week plants grown from irradiated in 10 and 100 Gray seeds. Intra-population variability index was calculated according to L. A. Zhyvotovskys method. The results of the investigation allow to confirm the possibility of using the intra-population variability index for bioindication of external factors, including ionizing radiation. The index was the most useful for identification of small doses of radiation. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject аналіз морфологічної мінливості кукурудзи uk_UA
dc.subject іонізуюча радіація uk_UA
dc.title Аналіз морфологічної мінливості кукурудзи під впливом іонізуючої радіації uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА: Природничі науки uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics