eKMAIR

Експресія генів, які кодують α-інтерферон, його рецептор, протеїнкіназу R та рибонуклеазу L в інтактній та регенеруючій печінці щурів

Долучені файли

Колекції