eKMAIR

Статус і функції Монастирського приказу за Cинодального періоду (1701–1725 рр.)

Show simple item record

dc.contributor.author Шмарьова, Тетяна
dc.date.accessioned 2016-01-18T14:47:21Z
dc.date.available 2016-01-18T14:47:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Шмарьова Т. О. Статус і функції Монастирського приказу за Cинодального періоду (1701–1725 рр.) / Т. О. Шмарьова // Наукові записки НаУКАМА. - 2015. - Т. 168: Юридичні науки. - С. 63-71 uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/7830
dc.description.abstract The article refers to the activities of the Monastery Prikaz in the Synod period – from restoring its activities in 1701 to the closure in 1720, and from 1721 to its final elimination in 1725r. The main focus is on the role of the Monastery Prikaz in the general context of the Peter’s Church reform. The regulation of the Monastery Prikaz status, functions and responsibilities, relationships with other governmental agencies, including the Holy Synod, the Collegium of State Income, the Collegium of State Expenses and the Justice Collegium are studied. The role of the Monastery Prikaz in the transfer of the Church estates under the jurisdiction of the state is analyzed. en
dc.description.abstract У статті йдеться про діяльність Монастирського приказу за Синодального періоду – від відновлення його діяльності у 1701 р. до закриття у 1720 р., а також від 1721 р. до остаточної ліквідації у 1725 р. Основну увагу зосереджено на ролі Монастирського приказу в загальному контексті петровської церковної реформи. Досліджуються нормативне регулювання його статусу, функцій і повноважень, взаємовідносини з іншими державними органами, зокрема, Святійшим Синодом, Камер-колегією, Штатс-контор-колегією та Юстиц-колегією, аналізується роль Монастирського приказу в процесі переведення церковних вотчин у відання держави. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject Russian Empire uk
dc.subject Monastery Prikaz uk
dc.subject Synod period uk
dc.subject monastic estates uk
dc.subject Російська імперія uk
dc.subject Монастирський приказ uk
dc.subject Синодальний період uk
dc.subject монастирські вотчини uk
dc.title Статус і функції Монастирського приказу за Cинодального періоду (1701–1725 рр.) uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics