eKMAIR

Видові особливості приросту дерев у лісових фітоценозах ас. Convallario majali-Quercetum roboris заказника «Лісники» НПП «Голосіївський»

Долучені файли

Колекції