eKMAIR

Andrzej Gil. Roman Pelczar. Szkoly parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukrairiskim) w Galicji w latach 1772— 1869 (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009. 343 s.): [рецензія]

Долучені файли

Колекції