eKMAIR

Українська Орієнталістика. Випуск 6, 2011

Українська Орієнталістика. Випуск 6, 2011

 

У збірнику вміщено матеріали Міжнародної наукової конференції "Кримські татари: етногенез, історія державних інституцій, міграційні процеси, культурна спадщина", яка відбулась 20 жовтня 2012 р. яка відбулась за підтримки Посольства Королівству Нідерландів в рамках міждисциплінарної сертифікатної програми "Кримськотатарські студії", а також окремі статті з широкого кола соціокультурних та історичних питань у галузі сходознавства. Для студентів, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться сходознавчою проблематикою.

Recent Submissions

View more