eKMAIR

Програма ІІІ Міжнародної наукової конференції "Мови й культури : між Сходом і Заходом", присвяченої 95-літтю від дня народження Омеляна Пріцака : (11-12 квітня 2014 року)

Долучені файли

Колекції

  • Науково-дослідний Центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака
    Метою діяльності Центру є створення сприятливих умов для активізації наукових досліджень у галузі сходознавства у НаУКМА та Україні шляхом опрацювання, введення до наукового обігу та популяризації наукової спадщини видатного вченого-сходознавця Омеляна Пріцака.