eKMAIR

Отримання епоксиполіуретанових композицій, модифікованих полігідроксибутиратом та доксорубіцином : дослідження їхньої структури та властивостей

Долучені файли

Колекції