eKMAIR

Між Оттоманською Портою і Російською імперією: історія династії Маврокордато

Show simple item record

dc.contributor.author Томазов, Валерій
dc.date.accessioned 2015-10-01T07:26:01Z
dc.date.available 2015-10-01T07:26:01Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Томазов В. В. Між Оттоманською Портою і Російською імперією: історія династії Маврокордато / В. В. Томазов // Українська орієнталістика : [збірник наукових праць]. - 2009-2010. - № 4-5. - С. 117-126. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6598
dc.description.abstract У статті висвітлюється історія грецького фанаріотського роду Маврокордато, який відіграв значну роль у зовнішній і внутрішній політиці низки країн Молдови, Волощини, Греції, Османської та Російської імперій. Діяльність фанаріотів суперечлива і неоднозначна, однак вони дали чимало видатних державних діячів. Автор намагається визначити їхнє місце в історії. Затиснуті між інтересами двох великих держав - Отаманської Порти та Російської імперії, фанаріоти, в тому числі і династія Маврокордато, вимушені були лавірувати, враховувати баланс сил, неодноразово змінювати свої політичні симпатії з геополітичними міркуваннями, що дозволяло їм упродовж століть зберігати у своїх руках владу та впливати на історичні події. uk_UA
dc.description.abstract The history of Phanariote Greek kin Mavrocordato, that played important role in foreign and domestic policy of the group of countries - Moldova, Wallachia, Greece, Ottoman and Russian Empires, has been reconstructed in this article. The activity of Phanariotes was contradictory, but among them were many famous statesmen. The author is trying to define the place of Phanariotes in history objectively. Being between interests of the two great states, Phanariotes, including the House of Mavrocordato, were forced to maneuver, to take into consideration the balance of power, repeatedly to change its sympathies for geopolitical reasons. It allowed them for centuries to keep power in their hands and to influence on historian developments. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Центр ім. О. Пріцака uk_UA
dc.subject Маврокордато uk_UA
dc.subject фанаріоти uk_UA
dc.subject греки uk_UA
dc.subject Волощина uk_UA
dc.subject Молдова uk_UA
dc.subject Османська імперія uk_UA
dc.subject Оттоманська Порта uk_UA
dc.subject Російська імперія uk_UA
dc.subject Дунайські князівства uk_UA
dc.subject Константинополь uk_UA
dc.subject бояри uk_UA
dc.subject господар uk_UA
dc.subject політика uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject Mavrocordato en_US
dc.subject Phanariotes en_US
dc.subject Greeks en_US
dc.subject Wallachia en_US
dc.subject Moldova en_US
dc.subject the Ottoman Empire en_US
dc.subject the Ottoman Porte en_US
dc.subject the Russian Empire en_US
dc.subject the Danubian Principalities en_US
dc.subject Constantinople en_US
dc.subject the boyars en_US
dc.subject hospodar en_US
dc.subject policy en_US
dc.title Між Оттоманською Портою і Російською імперією: історія династії Маврокордато uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source Українська орієнталістика uk_UA
dc.relation.organisation Національний університет "Києво-Могилянська академія" uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics