eKMAIR

Сенсорний датчик на основі композиційних імпрегнованих мембран для експресного визначення ендокринних токсикантів у воді

Show simple item record

dc.contributor.author Кочкодан, Віктор
dc.contributor.author Мельник, В. Г.
dc.contributor.author Vasylenko, Olha
dc.contributor.author Міхаль, О.
dc.contributor.author Гончарук, Владислав
dc.date.accessioned 2015-08-20T18:54:46Z
dc.date.available 2015-08-20T18:54:46Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Сенсорний датчик на основі композиційних імпрегнованих мембран для експресного визначення ендокринних токсикантів у воді / В.М. Кочкодан, В.Г. Мельник, О.Д. Василенко, О.О. Міхаль, В.В. Гончарук. // Наукові записки НаУКМА. - 2008. - Т. 79 : Хімічні науки і технології. - С. 14-19. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6199
dc.description.abstract Показано можливість створення сенсорного пристрою на основі композиційних імпрегно- ваних мембран для контролю за вмістом у водних об'єктах ендокринних токсикантів: десмет- рину та ібупрофену. Розроблено принцип побудови, конструкцію та виготовлено експериментальний зразок портативного сенсорного датчика, в якому для реєстрації сигналу, що генерується при зв'язуванні речовини-матриці селективним імпрегнованим шаром, використано дифе- ренційний ємнісний метод детектування. Проведено апробування розробленого датчика при дослідженні зміни відносної діелектричної проникності імпрегнованих ібупрофеном та десмет- рином композиційних мембран при селективному зв'язуванні ними зазначених речовин із водних розчинів. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject сенсорний пристрій uk
dc.subject композиційні імпрегновані мембрани uk
dc.subject ендокринні токсиканти uk
dc.subject дослідження uk
dc.title Сенсорний датчик на основі композиційних імпрегнованих мембран для експресного визначення ендокринних токсикантів у воді uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics