eKMAIR

Вплив радіонукліда стронцію-90 на кровотворення лабораторних тварин в умовах культивування in vivo

Show simple item record

dc.contributor.author Борбуляк, Ірина uk
dc.contributor.author Білько, Надія uk
dc.date.accessioned 2015-08-20T11:06:12Z
dc.date.available 2015-08-20T11:06:12Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Борбуляк І. З. Вплив радіонукліда стронцію-90 на кровотворення лабораторних тварин в умовах культивування in vivo / І.З. Борбуляк, Н.М. Білько. // Наукові записки НаУКМА. - 2008. - Т. 80 : Біологія та екологія. - С. 18-22. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6188
dc.description.abstract У роботі досліджено вплив радіоактивного стронцію-90 на гемопоез щурів Вістар у культурі клітин in vivo. Було з'ясовано, що стронцій-90, який інкорпорується у кістках щурів, призводить до достовірного зниження кількості колонієутворюючих одиниць у кістковому мозку тварин. Довготривале культивування кровотворних клітин-попередників щурів у культурі клітин in vivo дало змо¬ гу виявити процес подолання затримки колонієутворення, що свідчить про потенційні можливості кровотворної системи опромінених щурів до репарації. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject радіоактивний стронцій-90 uk
dc.subject культура клітин in vivo uk
dc.subject щури Вістар uk
dc.subject дослід uk
dc.subject опромінення uk
dc.title Вплив радіонукліда стронцію-90 на кровотворення лабораторних тварин в умовах культивування in vivo uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics