eKMAIR

Тлумачення міжнародних договорів національними судами: європейський досвід та українська практика

Show simple item record

dc.contributor.author Звєрєв, Євген
dc.date.accessioned 2015-08-07T13:22:47Z
dc.date.available 2015-08-07T13:22:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Звєрєв Євген Олександрович. Тлумачення міжнародних договорів національними судами : європейський досвід та українська практика : автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Звєрєв Євген Олександрович; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : [б. в.], 2015. - 16 с. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/5928
dc.description.abstract Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень) виконана на кафедрі загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія». Науковий керівник - Козюбра Микола Іванович. Захист відбудеться 17 вересня 2015 року. Основна мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб, спираючись на здобутки юридичної науки, а також на іноземну, та вітчизняну судову практику, комплексно дослідити місце міжнародних договорів у національній правовій системі України та особливості їх тлумачення національними судами.
dc.description.abstract On the basis of achievements of Ukrainian and international legal theory and practice the dissertation provided a research of theoretical groundings of the term “legal interpretation”, the essence of international treaties, their legal nature and place in the national legal system of Ukraine and in international law; generalized the practice of the interpretation of international treaties by national courts of European states and the USA, Constitutional Court of Ukraine and general courts; proposed a methodology of the interpretation of international treaties by national courts of Ukraine
dc.language.iso uk uk
dc.subject правова система України
dc.subject міжнародне право
dc.subject міжнародні договори
dc.subject тлумачення міжнародних договорів
dc.subject національні суди
dc.subject legal interpretation
dc.subject теорія намірів
dc.subject телеологічна теорія
dc.subject international treaty
dc.subject norm hierarchy
dc.subject interpretation
dc.title Тлумачення міжнародних договорів національними судами: європейський досвід та українська практика uk
dc.type Thesis abstract uk
dc.status first published uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics