eKMAIR

Оценка состояния полости рта населения как индикатор для мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний

Show simple item record

dc.contributor.author Андреева, Татьяна ru
dc.contributor.author Фроес, И.
dc.date.accessioned 2009-11-13T13:14:23Z
dc.date.available 2009-11-13T13:14:23Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Андреева Т. Оценка состояния полости рта населения как индикатор для мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний / Андреева Т.И., Фроес И.П. // Охорона здоров'я України. - 2009. - № 1. - С. 43-44. ru_RU
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/541
dc.description Chronic non-communicable diseases constitute main burden of diseases in most countries of the world. In Ukraine, non-communicable diseases cause 80% of all-cause mortality. Chronic non-communicable diseases mainly develop in older age adults, can hardly be cured, and the treatment mostly aims only to prevent complications. Beside cardiovascular diseases, tumors, diabetes mellitus, non-communicable diseases also comprise dental problems. While caries prevalence has dramatically decreased in the developed world, its occurrence is rather high in Ukraine compared to other countries. The study was aimed to assess the extent of dental problems among the students of the university Kyiv-Mohyla Academy as well as lifestyle factors associated with the risk of such problems. Methods: a volunteer sample of 1067 students was surveyed with the use of self-administered questionnaire with questions regarding alcohol and tobacco use, nutrition, and dental hygiene. To measure the level of dental problems students were asked about the number of teeth that were decayed, treated or removed. Association of high level caries (five or more teeth affected) with different lifestyle factors was studied with the use of binary logistic regression analysis. Results: level of caries was associated with such risk factors as alcohol use, environmental tobacco smoke exposure, low physical activity, low consumption of fruits, low socio-economic status of the family, living of the student apart from one’s parents. Most of the revealed factors coincide with those found in international research and those stated in the WHO documents as the leading risk factors of chronic non-communicable diseases, including cardiovascular diseases, tumors, and diabetes mellitus. Conclusions: the caries level can be considered an indicator of non-communicable diseases behavioral risk factors prevalence in a population. ru_RU
dc.description.abstract Хронічні неінфекційні захворювання створюють великий тягар хвороб та смертей у більшості країн. В Україні смерті, зумовлені хронічними неінфекційними захворюваннями, складають більше 80% смертності від усіх причин. Хронічні неінфекційні захворювання типово розвиваються у людей зрілого віку і важко піддаються лікуванню, роль медичної допомоги звичайно зводиться лише до попередження ускладнень. Крім серцево-судинних, онкологічних захворювань, цукрового діабету, хронічні неінфекційні захворювання також включають хвороби зубів. Хоча поширеність карієсу останнім часом суттєво знизилась в більшості розвинених країн, він є надзвичайно поширеним в Україні порівняно з розвиненими країнами. Метою цього дослідження було оцінити поширеність захворювань зубів серед студентів університету Києво-Могилянська академія, а також факторів способу життя, пов’язаних з ризиком таких захворювань. Матеріал и методи. Опитування 1067 студентів-волонтерів проводилося за стандартною анкетою, включаючи запитання про вживання алкоголю, тютюну, характер харчування, гігієни ротової порожнини. Для оцінки рівня карієсу респондентів запитували про кількість зубів з карієсом, пломбами або відсутніх. Зв’язки високого рівня карієсу (5 та більше пошкоджених або відсутніх зубів) з різноманітними факторами способу життя оцінювалися методом бінарного логістичного регресійного аналізу. Результати. Рівень карієсу асоційований з такими факторами ризику, як вживання алкоголю, нараженість на дію тютюнового диму, низька фізична активність, низьке споживання свіжих фруктів, низький соціально-економічний стан родини та проживання студента окремо від батьківській сім’ї. Перелічені фактори збігаються з тими, які визначені у міжнародних дослідженнях та закріплені у документах ВООЗ у якості головних факторів ризику розвитку хронічних неінфекційних захворювань, включаючи серцево-судинні, онкологічні, цукровий діабет. Висновки: Рівень карієсу може розглядатися як індикатор поширення факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань в популяції. ru_RU
dc.language.iso ru ru_RU
dc.subject dental caries ru_RU
dc.subject risk factors ru_RU
dc.subject non-communicable diseases ru_RU
dc.subject students ru_RU
dc.subject Ukraine ru_RU
dc.subject Kyiv-Mohyla Academy ru_RU
dc.subject кариес ru_RU
dc.subject неинфекционные заболевания ru_RU
dc.subject факторы риска ru_RU
dc.subject Украина ru_RU
dc.subject студенты ru_RU
dc.title Оценка состояния полости рта населения как индикатор для мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний ru_RU
dc.title.alternative Evaluating state of oral cavity as an indicator for monitoring risk factors of chronic non-communicable diseases ru_RU
dc.title.alternative Оцінка стану ротової порожнини як індикатор для моніторингу факторів ризику неінфекційних захворювань ru_RU
dc.type Article ru_RU
dc.status published earlier ru_RU
dc.relation.source Охорона здоров’я України - 2009 - №1 (33). ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics