eKMAIR

Проблеми морфонологічного моделювання девербативів у сучасній українській мові

Show simple item record

dc.contributor.author Демешко, Інна
dc.date.accessioned 2015-07-08T09:58:39Z
dc.date.available 2015-07-08T09:58:39Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Демешко І. Проблеми морфонологічного моделювання девербативів у сучасній українській мові / І. Демешко // Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових статей / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; відповід. ред. В. М. Ожоган. – Київ : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА» 2014. – Вип. 1. – С. 48-56 uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/5024
dc.description.abstract У статті розглянуто проблемні питання дериваційних відношень, напрямків морфонологічних трансформацій, визначено нові класифікаційні принципи морфонологічного аналізу девербативів, окреслено проблеми моделювання віддієслівних іменників у сучасній українській літературній мові. Установлено, що реконструкція вершинних дієслів словотвірних гнізд дає можливість правильно визначити напрямок словотвірної мотивації, морфонологічний тип і встановити морфонологічну модель. uk
dc.description.abstract The article deals with the problematic questions of derivational relations and lines of morphonological transformations. It also describes new classification principles of morphonological analysis of verbal derivatives and defines the problems of designing verbal nouns in modern Ukrainian literary language. It is determined that the reconstruction of apical verbs of word family gives an opportunity to correctly detect the line of word-forming motivation, the morphonological type, and to establish the morphonological model. en
dc.language.iso uk uk
dc.subject word-building morphonology uk
dc.subject deverbative uk
dc.subject word family uk
dc.subject morphonological position uk
dc.subject словотвірна морфонологія uk
dc.subject девербатив uk
dc.subject словотвірне гніздо uk
dc.subject морфонологічна позиція uk
dc.title Проблеми морфонологічного моделювання девербативів у сучасній українській мові uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics