eKMAIR

Рябчук М. Orest Subtelny. Ukraine. A History. 2nd ed. - University of Toronto Press. - 1995. Орест Субтельнвй. Україна : історія . 5 -те вид. Переклад з англійської Ю. Шевчука. - К. : Либідь. - 1996. Орест Субтельный. Украина : история . Перевод с автлийского В. Звиняцковского и Г. Касьянова. - К. : Либідь. - 1994. Ю. Зайцев (керівник авторського колективу). Історія України. - Львів : Світ. - 1996: [рецензія]

Долучені файли

Колекції