eKMAIR

Rybo-wino-kur. Antologia litcratury ukrainskicj ostatnich dwudzicstu lat. - Warszawa: Swiat litcracki/Tyrsa, 1994.— 234 s. Bu-Ba-Bu і Inni (Ukraincy). - Literatura na swiecie, МІО, 1995: [рецензія]

Долучені файли

Колекції