eKMAIR

Жанр наукової біографії: переплетення науки, політики та ідеології в Україні: роздуми над прочитаними книгами

Show simple item record

dc.contributor.author Мінаков, Михайло
dc.date.accessioned 2009-10-20T13:51:40Z
dc.date.available 2009-10-20T13:51:40Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Мінаков М. А. Жанр наукової біографії: переплетення науки, політики та ідеології в Україні: роздуми над прочитаними книгами / Михайло Мінаков // Український гуманітарний огляд / редкол.: Н. Яковенко (гол. ред.)... [та ін.]; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Т-во дослідників Центрально-Східної Європи. - [К.]: Критика, 2005. - Вип. 11. - С. 30-45. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/491
dc.description.abstract Єдність культурних процесів, яку часто вважа­ ють неможливою і яка часто непомітна або прихована від ока сучасників, досягається завдяки взаємодії бага­ тьох елементів. Побачити її важко, оскільки вона уникає відвертості, намагається не залишати однозначних слі­ дів. Однак є такі культурні феномени, де критичний аналіз дозволяє оприявнити принаймні частину прихова­ них процесів. Прикладом одного з них може послужити «офіційна історія» - своєрідний культурний конструкт, який переплавляє науковий дискурс, політичну кон'юнк­ туру та моральні настанови епохи в набір думок, що визнаються за правдиві. Кухня такої історії загалові неві­ дома, однак її висновки сприймаються як вагомий аргу­ мент у суспільних дискусіях та під час прийняття рішень. Явище офіційної історії досить давно вивчають францу­ зькі соціологи, американські культурні антропологи й німецькі філософи, спираючись на матеріали різного культурного походження та застосовуючи відмінні мето­ дологічні підходи, включно з соціологією розуміння, аналізом соціальних полів, бігейвіоризмом та критикою ідеології. Тож їхні висновки, вірогідно, можна поширю­ вати й на український матеріал.
dc.description.abstract Єдність культурних процесів, яку часто вважа­ють неможливою і яка часто непомітна або прихована від ока сучасників, досягається завдяки взаємодії бага­тьох елементів. Побачити її важко, оскільки вона уникає відвертості, намагається не залишати однозначних слі­дів. Однак є такі культурні феномени, де критичний аналіз дозволяє оприявнити принаймні частину прихова­них процесів. Прикладом одного з них може послужити "офіційна історія" - своєрідний культурний конструкт, який переплавляє науковий дискурс, політичну кон'юнк­туру та моральні настанови епохи в набір думок, що визнаються за правдиві. Кухня такої історії загалові неві­дома, однак її висновки сприймаються як вагомий аргу­мент у суспільних дискусіях та під час прийняття рішень. Явище офіційної історії досить давно вивчають францу­зькі соціологи, американські культурні антропологи й німецькі філософи, спираючись на матеріали різного культурного походження та застосовуючи відмінні мето­дологічні підходи, включно з соціологією розуміння, аналізом соціальних полів, бігейвіоризмом та критикою ідеології. Тож їхні висновки, вірогідно, можна поширювати й на український матеріал.
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Критика uk_UA
dc.subject наукова біографія
dc.subject наука в Україні
dc.subject політика в Україні
dc.subject ідеологія в Україні
dc.subject стаття uk_UA
dc.title Жанр наукової біографії: переплетення науки, політики та ідеології в Україні: роздуми над прочитаними книгами uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source Український гуманітарний огляд / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Т-во дослідників Центрально-Східної Європи; редкол.: Н. Яковенко (гол. ред.) та ін. - [К.]: Критика, 2005. - Вип. 11. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics