eKMAIR

011. Видання НаУКМА

011. Видання НаУКМА

 

Sub-communities within this community

 • is a peer-reviewed trilingual annual journal which seeks to enhance Jewish Studies in Eastern Europe in general and in Ukraine in particular.
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal is an international, interdisciplinary and peer-reviewed online journal published at the Open Journal Systems (OJS) platform. Kyiv-Mohyla Humanities Journal is in answer to current challenges ...
 • Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal (KMLPJ) is an international, interdisciplinary and peer-reviewed online journal. It covers the broad areas of Law and Politics, focusing mainly on Jurisprudence, Constitutional and ...
 • Часопис - збірка наукових статей із проблем філософії культури, історії філософії; соціальної філософії, філософії історії; онтології, гносеології, феноменології; філософської антропології, логіки, етики, естетики; філософії ...
 • Київська Академія – міждисциплінарний науковий журнал, присвячений дослідженню спадщини Києво-Могилянської та Київської духовної академій , а також історії якнайширше витлумаченої освіти/освіченості на території України. ...
 • Ілюстроване видання, аналітичний і водночас популярний мистецький журнал.
 • "Магістеріум" – наукове видання. Засноване 1998 року як додаток до "Наукових записок НаУКМА", від 2009 – самостійний часопис. У структурі – 12 тематичних випусків, кожен з яких присвячений певній галузі і має окрему редколегію.
 • Журнал "Мова: класичне – модерне – постмодерне" є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з мовознавчої проблематики. Видання започатковане 2014 р. в Національному університеті "Києво-Могилянська ...
 • Перiодичне наукове видання "Могилянський математичний журнал" засновано з метою публiкацiї результатiв науково-дослiдних робiт, теоретичних дослiджень учених, науково-педагогiчних працiвникiв, аспiрантiв, магiстрiв i ...
 • Наукові записки НаУКМА — наукове фахове видання, що виходить в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Публікує статті з усіх галузей знань. Цей журнал має 11 тематичних серій і є рецензованим журналом ...
 • Періодичне фахове видання "Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія" є друкованим засобом масової інформації, науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що оприлюднює статті з біологічної та екологічної проблематики.
 • "Наукові записки НаУКМА. Економічні науки" – рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу, що публікує статті в галузі економіки. Журнал створено 1999 року Національним університетом "Києво-Могилянська академія".
 • Періодичне фахове видання "Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки" є друкованим засобом масової інформації, журналом відкритого доступу, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей в галузі сучасної ...
 • Щорічний збірник наукових праць "Наукові записки НаУКМА. Літературознавство" виходить з 1996 року та репрезентує основні напрями досліджень кафедри літературознавства Національного університету "Києво-Могилянська академія".
 • Журнал "Наукові записки НаУКМА. Мовознавство" є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з мовознавчої проблематики. Упродовж 2000–2012 рр. журнал виходив раз на 2 роки у паперовій та електронній ...
 • "Наукові записки НаУКМА. Соціологія" (NaUKMA Research Papers. Sociology) – науковий рецензований журнал відкритого доступу, що публікує статті з питань сучасної соціологічної науки, оприлюднює результати теоретичних і ...
 • "Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство" (англ. NaUKMA Research Papers in Philosophy and Religious Studies) – науковий рецензований журнал відкритого доступу, що публікує оригінальні статті та дослідницькі ...
 • Журнал "Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки" є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує оригінальні статті та дослідницькі матеріали в галузі юридичних наук.
 • "Наукові записки НаУКМА. Історичні науки" (англ. NaUKMA Research Papers. History) - науковий рецензований журнал відкритого доступу, що публікує дослідницькі статті, джерела та фахові рецензії з історії. До 2018 р. виходив ...
 • Щорічний збірник наукових праць "Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури" виходить з 1996 року та репрезентує основні напрями досліджень кафедри культурології Національного університету "Києво-Могилянська академія". ...
 • Періодичне фахове видання "Психологія та психосоціальні інтервенції" є друкованим засобом масової інформації, журналом відкритого доступу, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей в галузі психології. ...

Collections in this community

Recent Submissions

View more