eKMAIR

Dariusz Kupisz, Wojska powiatowe samorządów Małopolski i Rusi Czerwonej w latach 1572 – 1717 / Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2008. – 468 s.: [рецензія]

Долучені файли

Колекції