eKMAIR

Культурна альтернатива Університету: [рецензія]

Show simple item record

dc.contributor.author Мінаков, Михайло
dc.date.accessioned 2009-10-19T15:26:23Z
dc.date.available 2009-10-19T15:26:23Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Мінаков М. А. Культурна альтернатива Університету: [рецензія] / Михайло Мінаков // Український гуманітарний огляд / редкол.: Н. Яковенко (гол. ред.)... [та ін.]; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Т-во дослідників Центрально-Східної Європи. - [К.]: Критика, 2003. - Вип. 9. - С. 13-25. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/466
dc.description.abstract Видавництво "Літопис" вкотре подарувало укра­їнській академічній спільноті, або, принаймні, тій її частині, котра щось читає, цікаву книгу - антологію "Ідея Університету". Викликане нею зацікавлення привело до двох, дещо суперечливих, висновків. Перший можна вира­зити одною, часто і повсюдно чуваною фразою: "Нареш­ті! Дочекалися!". Фраза традиційна і, за великим рахунком, безвідносна до того, про що власне книга: швидше йдеться про втіху від вкотре підживленого оптимізму що­до "розбудови", "відновлення духовності" тощо. Однак, оскільки публіка, від якої чуєш цю фразу, швидко захоп­люється наступним виданням (спектаклем, фільмом, стат­тею, подією тощо), то її реакцію слід брати до уваги хіба як свідчення того, що книгу помітили та, сподіваюсь, ку­пили (дуже вже хочеться побачити інтелектуальний про­дукт, що приніс і в нашій країні зиск виробникові). Дру­гий висновок - менш ентузіастичний - роблять фахівці. Для них автори, представлені в антології, добре відомі, відтак певне невдоволення походить від того, що серед них немає багатьох інших, вартих, на їх думку, уваги. Критично налаштовані інтелектуали, сприймаючи анто­логію як збірку текстів з історії дискусій щодо ідеї Універ­ситету, можуть закинути книжці "страхітливе зіяння" там, де мали б проговорити свої вистраждані думки всі мислителі - від Сиґера Брабантського до Канта, Гайне, і далі - до Ніцше, Наторпа, Д'юї, Шелера, Бурдьє та багатьох ін­ших, чиє слово важило чимало - і для дискусій, і для ре­альних перетворень в університетах. Отже, з огляду на можливу розбіжність оцінок, варто детальніше розгляну­ти як задум, так і головну ідею представленої в антології підбірки.
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Критика uk_UA
dc.subject "Ідея Університету"
dc.subject університети
dc.subject стаття uk_UA
dc.title Культурна альтернатива Університету: [рецензія] uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source Український гуманітарний огляд / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Т-во дослідників Центрально-Східної Європи; редкол.: Н. Яковенко (гол. ред.) та ін. - [К.]: Критика, 2003. - Вип. 9. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics