eKMAIR

Міжрегіональні поділи в Україні та деякі принципи публічного врядування

Show simple item record

dc.contributor.author Колодій, Антоніна
dc.date.accessioned 2015-06-26T09:30:57Z
dc.date.available 2015-06-26T09:30:57Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Колодій Антоніна. Міжрегіональні поділи в Україні та деякі принципи публічного врядування / Антоніна Колодій // Будуємо нову Україну : збірник конференції ( 26-27 листопада 2014 р., м. Київ). - Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2015. - С. 309-328 uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/4607
dc.description.abstract У статті розглянуто питання, що стосуються внутрішніх чинників регіональних поділів і розколу в Україні та шляхів їх подолання і недопущення в майбутньому засобами публічної політики та врядування. Приділено увагу таким принципам публічного врядування, як деліберація, горизонтальна публічна координація, культурний плюралізм, децентралізація й субсидіарність, національна інтеграція на базі соцієтальної культури, пріоритетність культурної та освітньої політики. uk
dc.description.abstract The paper deals with the questions regarding the internal factors of regional divisions and split in Ukraine and the ways of overcoming and preventing them in the future by means of public policy and governance. Attention is paid to such principles of public governance as deliberation, horizontal public coordination, cultural pluralism, decentralization and subsidiarity, national integration on the basis of societal culture, prioritizing of cultural and educational policy. en
dc.language.iso uk uk
dc.subject деліберація uk
dc.subject публічне врядування uk
dc.subject невдала держава uk
dc.subject регіональний розкол uk
dc.subject соціально-політичні розмежування uk
dc.subject socio-political cleavages uk
dc.subject regional split uk
dc.subject failed state uk
dc.subject public governance uk
dc.subject deliberation uk
dc.title Міжрегіональні поділи в Україні та деякі принципи публічного врядування uk
dc.type Conference materials uk
dc.status published earlier uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics