eKMAIR

Євангеліє від Імануїла: вчення Канта про віру чистого розуму

Show simple item record

dc.contributor.author Мінаков, Михайло uk
dc.date.accessioned 2009-10-19T14:37:16Z
dc.date.available 2009-10-19T14:37:16Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Мінаков М. А. Євангеліє від Імануїла: вчення Канта про віру чистого розуму / М.А. Мінаков // Мультиверсум: філософський альманах / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. - Київ: Український Центр духовної культури, 1999. - Вип. 5. - С. 92-111. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/459
dc.description.abstract Питання віри для людини не є стороннім. Починаючи з того, як трансцендентне тематизувалося в свідомості європейського світу, проблема віри набула незаперечного характеру. Увага до ірраціональних вимірів людини стала особливо помітною в християнстві. Якщо античність вбачала у вірі лише найнижчу сходинку пізнання, то Середньовіччя побачило в ній джерело істини, спосіб, в який приходить Божественне Одкровення. Християнські мислителі завжди намагалися зрозуміти віру, з'ясувати її місце і роль у житті людини. Такі пошуки примушували мислителя визначати поняття віри, піддати розгляду розуму сам феномен віри і її поняття. Серед таких мислителів були Тертулліан, Августин, Еригена, Дунс Скот, Роджер Бекон, Аквінат та Бонавентура. Якщо говорити про філософський аспект проблеми, то для ранньохристиянської схоластичної думки характерним було порівняння розуму й віри щодо знання й істини. Після початку великої Реформації питання віри стали розглядати і в практичному аспекті. Протестантські мислителі — Лютер, Цвінглі, Кальвін, Меланхтон, пієтисти, К'єркегор та інші — переймалися проблемою доброчесного життя й мірою впливу на добро­чесність віри та розуму. В німецькій протестантській філософії одним з найтонших дослідників феномена віри був Імануїл Кант, котрий з позицій критицизму та трансценденталізму, підійшов до розуміння віри як певної сфери ірраціонального в межах розуму людини.
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Український Центр духовної культури uk_UA
dc.subject віра
dc.subject віра чистого розуму
dc.subject філософія Канта
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject.other Кант Іммануїл
dc.title Євангеліє від Імануїла: вчення Канта про віру чистого розуму uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source Мультиверсум: філософський альманах / НАН України, Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди. - Київ: Український Центр духовної культури, 1999. - Вип. 5. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics