eKMAIR

Бактерицидні флуоровмісні мембрани, сформовані в присутності гуанідинійвмісних низькомолекулярних полімерів

Долучені файли

Колекції