eKMAIR

Застосування кремнезему з іммобілізованим полігексаметиленгуанідингідрохлоридом у передконцентруванні та визначенні катіонів перехідних металів і металовмісних аніонів

Долучені файли

Колекції