eKMAIR

Україна в міжнародній системі захисту прав людини

Show simple item record

dc.contributor.author Antonovych, Myroslava
dc.date.accessioned 2013-12-25T12:59:26Z
dc.date.available 2013-12-25T12:59:26Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation Антонович М. М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини / М.М. Антонович. - К. : КМ "Academia", 2000. - 261 с. uk
dc.identifier.isbn 966-518-022-3
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2723
dc.description.abstract У монографії аналізується участь України в міжнародно-правовій системі захисту прав людини з точки зору розвитку прав людини в Україні в контексті розвитку міжнародного права, відповідності українського законодавства міжнародно-правовим нормам щодо прав людини, а також практики застосування цих норм міжнародними та національними контрольними і правозахисними органами. Розглядається участь України у всесвітніх та регіональних міжнародних правозахисних структурах та органах. Для юристів-міжнародників, викладачів, студентів та аспірантів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, а також практиків, які займаються правозахисною діяльністю. This book analyses Ukraine's participation in the international system for human rights protection from the position of the development of human rights in Ukraine within the context of international law development, correspondence of Ukrainian legislation to international norms on human rights as well as from the position of implementation of these norms by international and national controlling and legal defense bodies. Ukraine's participation in global and regional international human rights institutions is examined. It is intended for scholars and students whose interests relate to human rights and for human rights activists. uk
dc.subject права людини uk
dc.subject міжнародне право uk
dc.subject міжнародно-правова система захисту прав людини uk
dc.subject імплементація міжнародно-правових норм uk
dc.subject законодавство України uk
dc.subject конституційні права людини uk
dc.subject механізми забезечення прав людини uk
dc.subject human rights uk
dc.subject international law uk
dc.subject international human rights protection system uk
dc.subject implementation of international norms uk
dc.subject Ukrainian legislation uk
dc.subject constitutional human rights uk
dc.subject mechanisms for enforcement of human rights uk
dc.title Україна в міжнародній системі захисту прав людини uk
dc.title.alternative Ukraine in the international system for human rights protection uk
dc.type Book uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics