eKMAIR

Між академічним вивченням і місіонерською популяризацією Біблії: «Особлива думка» професора Володимира Рибінського.

Show simple item record

dc.contributor.author Головащенко, Сергій uk
dc.date.accessioned 2013-11-20T13:53:58Z
dc.date.available 2013-11-20T13:53:58Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Головащенко С. І. Між академічним вивченням і місіонерською популяризацією Біблії : «Особлива думка» професора Володимира Рибінського / Головащенко С. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. - С. 23-31. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2643
dc.description.abstract У статті розглянуто та проаналізовано епізод з практики оцінювання Радою Київської духовної академії праць, що висувалися на здобуття богословського ступеня. Дискусія навколо однієї з них виявила проблему зіставлення принципів та шляхів академічного дослідження Біблії зі шляхами її використання й інтерпретації в міжконфесійній полеміці та православній місіонерській роботі. Ця дискусія стала етапною для формулювання системи відповідних вимог, критеріїв та правил, які були артикульовані відомим біблеїстом професором Володимиром Рибінським та його колегами. Вводяться до наукового обігу нові джерела з історії біблійних студій в КДА. The episode with assessment practices by the Kiev Theological Academy scientific papers that were ominated for theological degree was reviewed and analyzed in this article. The discussion around one of these papers was focused on the ways of academic study of the Bible in comparison with the ways of its use and interpretation for interreligious polemics and Orthodox missionary activity. So, this discussion was a milestone for the formulation in KDA relevant requirements, criteria and rules which were articulated by famous Bible scholar Professor Volodymyr Rybinskyi and his colleagues. New sources on the history of biblical studies in KDA are used for the first time in the article. uk
dc.language.iso other uk
dc.subject біблеїстика uk
dc.subject біблійна герменевтика uk
dc.subject Київська духовна академія uk
dc.subject Володимир Рибінський uk
dc.subject православна місія uk
dc.subject сектантство uk
dc.subject антисектантська пропаганда uk
dc.subject biblical studies uk
dc.subject biblical hermeneutics uk
dc.subject Kyiv Theological academy uk
dc.subject Volodymyr Rybinskyi uk
dc.subject Orthodox mission uk
dc.subject sectarianism uk
dc.subject anti-sectarian propaganda uk
dc.title Між академічним вивченням і місіонерською популяризацією Біблії: «Особлива думка» професора Володимира Рибінського. uk
dc.type Article uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics