eKMAIR

Digital Yuan on the foreground: initial conclusions from the Chinese experiment

Show simple item record

dc.contributor.author Yefremov, Dmytro
dc.date.accessioned 2022-05-17T05:14:03Z
dc.date.available 2022-05-17T05:14:03Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Yefremov D. Digital Yuan on the foreground: initial conclusions from the Chinese experiment / D. Yefremov // Китаєзнавчі дослідження. - 2021. - № 1. - С. 165-172. - https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.165 uk_UA
dc.identifier.issn 2616-7328
dc.identifier.issn 2409-904X
dc.identifier.uri https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.165
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22976
dc.description.abstract Digital currencies issued by the central banks are a new phenomenon that the global financial system will face in the near future. They differ from electronic money, cryptocurrencies based on blockchain, and private digital currencies, which will be issued by fintech corporations. The disadvantages of these types of future currency are uncontrolled issuance, limited liquidity, insufficient divisibility, dependence on the motives of issuers and energy consumption. The launch of digital currencies by central banks must overcome the described limitations, be centralized and guaranteed by the authorities. The digital currency created by the People’s Bank of China will have its own characteristics: programmability, traceability, alternative registration technology. It is based on innovative software developments of the Chinese central bank, borrowed experience of Chinese fintech corporations. Special centers for registration, recording and big-data analysis will help ensure the stability of the digital renminbi. Its launch aims to substitute the US dollar in world transactions, for which China is developing a special financial infrastructure around the world. The digital yuan distribution algorithm among users still maintains a conservative approach that includes both the central bank and commercial institutions. For users, the digital yuan offers such benefits as inclusiveness, offline service, transaction customization. The latter will be carried out by private companies by preserving some of the elements built in blockchain technology. Among the shortcomings of the China’s model for launching of its digital currency are artificially limited privacy and cross-border operability. After overcoming its own limitations, the digital yuan will be able to restructure the system of global financial relations through the introduction of national Chinese standards in the world practice of monetary settlements. en_US
dc.description.abstract Цифрові валюти, емітовані центральним банком, – новий феномен, з яким стикнеться світова фінансова система найближчим часом. Вони різняться від електронних грошей, криптовалют, побудованих на блокчейні, та приватних цифрових валют, емісію яких буду здійснювати фінтех корпорації. Недоліками перелічених різновидів майбутньої валюти є неконтрольованість емісії, обмежена ліквідність, недостатня подільність, залежність від корисних мотивів емітентів та енергозатратність. Запуск цифрових валют центральних банків має подолати описані обмеження, відбуватиметься централізовано та гарантуватиметься органами влади. Цифрова валюта, створена Народним банком Китаю, відзначатиметься власними характеристиками: програмованістю, відслідковуваністю, альтернативною технологією реєстрації. В її основі – інноваційні програмні розробки китайського центробанку, запозичений досвід китайських фінтехкорпорацій. Спеціальні центри реєстрації, запису та big-data аналізу допоможуть запезпечити стабільність обігу цифрового женьміньбі. Його запуск має за мету потіснити долар США в світових розрахунках, для чого Китай розвиває в світі спеціальну фінансову інфраструктуру. Алгоритм розподілу цифрового юаню серед користувачів поки що зберігає консервативний підхід, який включає як центральний банк, так і комерційні установи. Користувачам цифровий юань пропонує такі вигоди, як інклюзивність, оффлайн сервіс, кастомізація транзакцій. Остання здійснюватиметься приватними компаніями за рахунок збереження частини елементів, побудованих на технології блокчейн. З-поміж недоліків китайської моделі запуску цифрової валюти можна виокремити штучно обмежену приватність та транскордонну операбельність. Подолавши власні обмеження, цифровий юань зможе викликати перебудову системи глобальних фінансових відносин за рахунок запровадження національних китайських стандартів у світову практику грошових розрахунків. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.subject digital yuan en_US
dc.subject digital renminbi en_US
dc.subject Central Bank Digital Currency en_US
dc.subject Digital Currency Electronic Payment en_US
dc.subject CBDC en_US
dc.subject DCEP en_US
dc.subject People’s Bank of China en_US
dc.subject article en_US
dc.subject цифровий юань uk_UA
dc.subject цифровий женьміньбі uk_UA
dc.subject цифрова валюта центрального банку uk_UA
dc.subject електронні платежі цифровою валютою uk_UA
dc.subject CBDC uk_UA
dc.subject DCEP uk_UA
dc.subject Народний банк Китаю uk_UA
dc.title Digital Yuan on the foreground: initial conclusions from the Chinese experiment en_US
dc.title.alternative Цифровий юань на авансцені: початкові висновки з китайського експерименту uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Китаєзнавчі дослідження uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics