eKMAIR

Вплив похідних піразолу на ріст і розвиток рослин в умовах in vivo та in vitro

Show simple item record

dc.contributor.author Могільнікова, Ілона
dc.contributor.author Циганкова, Вікторія
dc.contributor.author Гуренко, Артем
dc.contributor.author Броварець, Володимир
dc.contributor.author Білько, Надія
dc.contributor.author Ємець, Алла
dc.date.accessioned 2022-02-08T13:49:31Z
dc.date.available 2022-02-08T13:49:31Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Вплив похідних піразолу на ріст і розвиток рослин в умовах in vivo та in vitro / І. В. Могільнікова, В. А. Циганкова, А. О. Гуренко, В. С. Броварець, Н. М. Білько, А. І. Ємець // Доповіді Національної академії наук України. - 2021. - № 6. - С. 108-119. - https://doi.org/10.15407/dopovidi2021.06.108 uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.issn 2518-153X
dc.identifier.uri https://doi.org/10.15407/dopovidi2021.06.108
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22631
dc.description.abstract Досліджено вплив синтетичних низькомолекулярних сполук — похідних піразолу — на ріст і розвиток рослин томата (Solanum lycopersicum L.) сорту Money Maker в умовах in vivo та in vitro. Встановлено, що найбільш виражену активність в умовах in vivo виявляє сполука D-pyrazole-3 у концентрації 10–8 М. Вперше досліджено вплив цих сполук на морфогенетичний потенціал експлантів S. lycopersicum в умовах in vitro і показано, що сполуки D-pyrazole-1, D-pyrazole-2 і D-pyrazole-3 ефективно індукують калюсогенез та ризогенез, а також, залежно від концентрації, пряму регенерацію рослин в умовах in vitro. Під дією всіх трьох сполук як у концентрації 10–9 М, так і 10–8 М найефективніше коренеутворення відбувається на пагонових експлантах. Для прямої регенерації рослин із цього типу експлантів найбільш ефективними є сполуки D-pyrazole-1 у концентрації 10–9 М або D-pyrazole-2 у концентрації 10–8 М, які в подальшому можуть бути рекомендовані для використання в біотехнологічних дослідженнях з генетичного вдосконалення S. lycopersicum. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject рослини uk_UA
dc.subject Solanum lycopersicum L. uk_UA
dc.subject регулятори росту рослин uk_UA
dc.subject похідні піразолу uk_UA
dc.subject ауксин uk_UA
dc.subject in vivo uk_UA
dc.subject in vitro uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.title Вплив похідних піразолу на ріст і розвиток рослин в умовах in vivo та in vitro uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Доповіді Національної академії наук України uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics