eKMAIR

Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці

Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці

 

У виданні представлені тези доповідей учасників ІІІ Міжнародного науково-практичного форуму "Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці" (8-10 квітня 2021 року), підготовлені за такими тематичними напрямами, як: інноваційні та інформаційні технології в економіці, управлінні бізнесом і прийнятті управлінських рішень; когнітивний підхід у економіці, маркетингу, менеджменті, освіті; ділова, організаційна, правова культура; управління талантами в компаніях; сучасна бізнес-освіта та освітній бізнес в Україні: концепції та практика; сталий розвиток: економіка, екологія, енергетика, суспільство; соціальні та гуманітарні ініціативи; міжнародне співробітництво: комунікації, проекти, мобільність.

Recent Submissions

View more