eKMAIR

Діалогічні комунікативні практики та їхній евристичний потенціал : результати дослідження

Show simple item record

dc.contributor.author Копець, Людмила
dc.contributor.author Гордієнко, Валерій
dc.date.accessioned 2013-01-28T15:18:26Z
dc.date.available 2013-01-28T15:18:26Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Копець Л. В. Діалогічні комунікативні практики та їхній евристичний потенціал : результати дослідження / Копець Л. В., Гордієнко В. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 53-58. uk_UA
dc.identifier.issn 1996-5931
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2047
dc.description The article presents problem of dialogue communication practices and it is presented results of research of their heuristic potential during the process in university studies. In article is it analyzed heuristic of dialogue during cognitive and creative activity and their phenomenons, it is presented situations of designing of dialogue in university studies, it is presented methodical aspects of dialogue practices; it is substantiated a approach to dialogue communication practices as resource of achievement of subjects of full cognitive models of social and object world. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто діалогічні комунікативні практики та подано результати емпіричного до- слідження їхнього евристичного потенціалу в умовах навчального вузівського процесу. Описано ситуації проектування діалогу в навчальному процесі, показано методичні аспекти діалогічних практик, окреслені евристики діалогу у пізнавальній і творчій діяльності та їхню феноменологію, обґрунтовано підхід до діалогічних практик як засобу досягнення суб’єктами повноцінних когнітивних моделей соціального та об’єктного світу. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ТОВ «Аграр Медіа Груп» uk_UA
dc.subject діалог uk_UA
dc.subject діалогічні комунікативні практики uk_UA
dc.subject евристики діалогу uk_UA
dc.subject dialogue uk_UA
dc.subject dialogue communication practices uk_UA
dc.subject heuristics of dialogue uk_UA
dc.subject communication and cognitive algorithms of dialogue communication uk_UA
dc.title Діалогічні комунікативні практики та їхній евристичний потенціал : результати дослідження uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 53-58. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics