eKMAIR

Окремі аспекти декларативності "мінус штрих-операції"

Show simple item record

dc.contributor.author Ющенко, Юрій
dc.date.accessioned 2021-01-09T16:45:06Z
dc.date.available 2021-01-09T16:45:06Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Ющенко Ю. О. Окремі аспекти декларативності "мінус штрих-операції" / Ющенко Ю. О. // Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. - 2020. - Т. 3. - С. 17-26. uk_UA
dc.identifier.issn 2617-3808
dc.identifier.uri https://doi.org/10.18523/2617-3808.2020.3.17-26
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19189
dc.description.abstract У роботі розглянуто "мінус штрих-операцію", яку було введено як обернену до "штрих-операції" (1955 р.). Аналогом "штрих-операції" є розіменування вказівника (1964 р.). На прикладі продемонстровано, що для отримання адреси лінійного однозв’язного списку в Адресному програмуванні можна вказати порядковий номер цього вузла у списку. У цьому полягає перевага "штрих-операції" над розіменуванням вказівника. "Мінус штрих-операцію" в імперативних мовах програмування високого рівня не застосовують, оскільки за своєю сутністю вона належить до декларативної концепції програмування. У роботі досліджено динамічну (неявну) типізацію даних в Адресній мові програмування та наведено загальну класифікацію типів даних. У статті подано приклад представлення дерева в Адресній мові програмування шляхом указування "батьків" вершин дерева, без зазначення сукупності синів, як це потрібно робити в імперативних мовах програмування. В Адресному програмуванні сукупність адрес усіх синів можна отримати застосуванням до адреси вершини "мінус штрих-операції". Із цього та інших наведених прикладів випливає універсальна потужність "мінус штрих-операції" як інструменту декларативного програмування. Адресна мова програмування є багатоконцептуальною та поєднує у собі концепції імперативного та декларативного програмування. Основою декларативної концепції Адресного програмування (1955 р.) є "мінус штрих-операція". uk_UA
dc.description.abstract The article considers the capacities of "Minus stroke-operation", which was introduced as the inverse of "stroke-operation" (dereferencing a pointer). Addressing higher ranks Address Programming is based on "stroke-operation" and, in contrast to the dereference (or indirection) operator, allows you to specify the rank of addressing, which can be both an integer value or an expression of integer type. The paper gives an example of using a "stroke-operation" to obtain the address of an arbitrary element of a linear single-linked list by its sequence number. The dereference operator of modern programming languages does not allow to make it and demands implementation with use of a cycle. "Minus stroke operation" operation is not used in imperative high-level programming languages, because it belongs to the declarative paradigm of programming. Address programming language has the dynamic types of data, which are based on "minus stroke-operation". This article provides some specific examples of the use of "minus stroke-operation" in the Address Programming language and compares the capabilities of this operation with some modern declarative programming tools. From the above examples it follows the universal power of "minus stroke-operation" as a tool of declarative programming. The paper presents an example of tree representation using "minus stroke-operation". In Address Programming, you can represent trees by defining only the vertex parents. The result of applying to the address of the node "minus the stroke-operation" is a set of sons of this node. An example of a tree representation in the Address Programming Language with parent-only indication is given. The Address Programming Language is multi-conceptual and combines the concepts of imperative and declarative programming. The basis of the declarative concept of Address Programming (1955) is "minus stroke-operation". en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject "штрих-операція" uk_UA
dc.subject "мінус штрих-операція" uk_UA
dc.subject адресне сортування uk_UA
dc.subject багатовимірне адресне сортування uk_UA
dc.subject списки uk_UA
dc.subject двозв’язні списки uk_UA
dc.subject дерева uk_UA
dc.subject абстрактні типи даних uk_UA
dc.subject структури даних uk_UA
dc.subject прості дані uk_UA
dc.subject скалярні дані uk_UA
dc.subject масиви uk_UA
dc.subject записи uk_UA
dc.subject вказівники uk_UA
dc.subject показники uk_UA
dc.subject посилання uk_UA
dc.subject Pointers uk_UA
dc.subject типи даних uk_UA
dc.subject неявна типізація uk_UA
dc.subject неявна типізація даних uk_UA
dc.subject бази даних uk_UA
dc.subject реляційні бази даних uk_UA
dc.subject SQL uk_UA
dc.subject Foreign Key uk_UA
dc.subject інформаційні системи uk_UA
dc.subject логічне програмування uk_UA
dc.subject імперативне програмування uk_UA
dc.subject декларативне програмування uk_UA
dc.subject мови програмування uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject stroke operation en_US
dc.subject minus stroke operation en_US
dc.subject address sorting en_US
dc.subject multidimensional address sorting en_US
dc.subject lists en_US
dc.subject two-linked lists en_US
dc.subject trees en_US
dc.subject abstract data type en_US
dc.subject data structures en_US
dc.subject simple data en_US
dc.subject scalar data en_US
dc.subject arrays en_US
dc.subject records en_US
dc.subject indicators en_US
dc.subject links en_US
dc.subject Pointers en_US
dc.subject data types en_US
dc.subject implicit typing en_US
dc.subject implicit data typing en_US
dc.subject Databases en_US
dc.subject Relational Databases en_US
dc.subject SQL en_US
dc.subject Foreign Key en_US
dc.subject information systems en_US
dc.subject logical programming en_US
dc.subject imperative programming en_US
dc.subject declarative programming en_US
dc.subject programming languages en_US
dc.title Окремі аспекти декларативності "мінус штрих-операції" uk_UA
dc.title.alternative "Minus Stroke-operation" and its Declarative Aspects en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics