eKMAIR

Формування інституціонального середовища системи публічного управління в умовах децентралізації

Show simple item record

dc.contributor.author Васюк, Наталія
dc.contributor.author Гаєвська, Лариса
dc.contributor.author Король, Тетяна
dc.contributor.author Кравченко, Мілена
dc.contributor.author Маматова, Тетяна
dc.contributor.author Науменко, Раїса
dc.contributor.author Нестеренко, Галина
dc.contributor.author Нижник, Олена
dc.contributor.author Симоненко, Олена
dc.contributor.author Трощинський, Володимир
dc.contributor.author Федулова, Любов
dc.contributor.author Чикаренко, Ірина
dc.contributor.author Юрочко, Тетяна
dc.contributor.editor Романюк, Сергій
dc.date.accessioned 2020-11-26T11:01:44Z
dc.date.available 2020-11-26T11:01:44Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Формування інституціонального середовища системи публічного управління в умовах децентралізації / Н. О. Васюк, Л. А. Гаєвська, Т. П. Юрочко [та ін.] // Інституціоналізація публічного управління в Україні : наук.-аналіт. доп. / за заг. ред. М. М. Білинської, О. М. Петроє. - Київ : НАДУ, 2019. - Розд. 3. - С. 87-143. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18854
dc.description.abstract Соціально-економічний розвиток і конкурентоспроможність держав неможливо забезпечити без ефективної системи прогнозування та стратегічного планування. Це ставить перед Україною нові виклики: щодо необхідності науково обґрунтованого передбачення і врахування загальносвітових тенденцій розвитку суспільства й економіки, розуміння і використання регіональних переваг та перспектив у загальносвітовому вимірі. Актуальні завдання державної політики у сфері реалізації новітньої моделі публічного управління полягають, з одного боку, у збереженні та нарощуванні економічного потенціалу та досягнень, з другого – в ініціюванні трансформаційних процесів щодо зростання якості людського капіталу для забезпечення високотехнологічного та інноваційного розвитку суспільства в умовах децентралізації влади. З огляду на зазначене в управлінському середовищі актуалізується питання щодо зростання рівня складності управлінських процесів та викликів, що з ним пов’язані. Динаміка процесу децентралізації невпинно прискорюється, тому перед органами державної влади, підприємствами, установами й організаціями постійно виникає дилема узгодження нових і традиційних методів розвитку з використанням підходів та принципів стратегічного управління. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject стратегічне управління uk_UA
dc.subject державна політика uk_UA
dc.subject екологічна політика uk_UA
dc.subject інституціоналізація публічного управління uk_UA
dc.subject стратегії відповідального розвитку uk_UA
dc.subject розділ науково-аналітичної доповіді uk_UA
dc.title Формування інституціонального середовища системи публічного управління в умовах децентралізації uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Інституціоналізація публічного управління в Україні : наук.-аналіт. доп. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics