eKMAIR

Особливості хромосомного набору хоріона при завмерлих вагітностях

Show simple item record

dc.contributor.advisor Бадюк, Вікторія
dc.contributor.advisor Білько Надія uk_UA
dc.contributor.author Карпенко, Т. А.
dc.date.accessioned 2020-10-12T13:46:25Z
dc.date.available 2020-10-12T13:46:25Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18129
dc.description.abstract Проаналізовано хромосомний набір ворсин хоріона із абортного матеріалу, отриманого в результаті завмерлої вагітності у жінок, за допомогою цитологічних, прямого і непрямого, і молекулярно-генетичного FISH методу. В ході дослідження протокол непрямого методу аналізу ворсин хоріона було модифіковано і адаптовано для дослідження не тільки абортного матеріалу, а й біоптату хоріона. За модифікованим протоколом створено стандартну операційну процедуру, яку впроваджено в діяльність ТОВ "Клініка генетики репродукції "Вікторія". Встановлено частоти хромосомних патологій, що зустрічались в абортному матеріалі, який'було проаналізовано прямим або FISH методом та непрямим методом. Частота трисомій за аутосомами була найвищою і становила 28,93% та 30% відповідно (найчастіше трисомії за 21 та 22 хромосомами), друге місце за частотою займала моносомія за X хромосомою - 16,67% та 13,04% випадків відповідно, третє - триплоїдія, що спостерігалась в 2, 63% та 6,67% випадків відповідно. При порівнянні даних, отриманих із використанням прямого або FISH методу та непрямого методу розбіжностей між визначеними каріотипами не встановлено, тобто випадки обмеженого плацентарного мозаїцизму не виявлено. Робота складається зі списку умовних позначень, вступу, трьох розділів, узагальнення результатів, висновків та списку використаних джерел, що загалом нараховують 62 сторінки друкованого тексту. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject хромосомний набір ворсин хоріона uk_UA
dc.subject каріотип uk_UA
dc.subject завмерла вагітність uk_UA
dc.subject магістерська робота uk_UA
dc.title Особливості хромосомного набору хоріона при завмерлих вагітностях uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.organisation НаУКМА uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 091 Біологія
    Освітньо-наукова програма: Лабораторна діагностика біологічних систем

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics